Postaw na robotyzację produkcji z produktami REXIO

Z przyjemnością informujemy, że przygotowaliśmy wyjątkową ofertę na nasze innowacyjne systemy REXIO®. Od teraz do końca roku, na wszystkie produkty REXIO® obowiązuje rabat 10%. To doskonała okazja, aby zrobić krok w stronę automatyzacji. Nie przegap szansy i otwórz swój biznes na nowe możliwości.

REXIO® MINI

REXIO® MINI to kompaktowy system idealnie nadający się do krótkich serii produkcyjnych. Łatwość oraz szybkość przezbrojeń urządzenia jest jego głównym atutem. Można go zastosować zarówno przy tokarce, jak i frezarce.

REXIO® DRAWER

System paletowy REXIO® DRAWER doskonale sprawdza się w obróbce seryjnej, gdzie ograniczenie przestojów maszyn ma kluczowe znaczenie. Dzięki wykorzystaniu sześciu palet, które wysuwają się w obie strony, REXIO® DRAWER umożliwia ładowanie wielu detali bez przerywania pracy robota.

REXIO® PALLET

Uniwersalny, paletowy system REXIO® PALLET doskonale sprawdza się w aplikacjach gdzie szczególnie ważne jest wyeliminowanie ręcznego załadunku detali do celi. System obsłuży nawet 3 maszyny CNC jednocześnie.

REXIO® FEED

Wszechstronny system REXIO® FEED najlepiej sprawdza się w projektach automatyzacji załadunku maszyn CNC detalami o skomplikowanych kształtach niezależnie od ich wielkości.

SYSTEM REXIO® DOOR

System REXIO® DOOR jest przeznaczony do automatycznego otwierania i zamykania drzwi maszyn CNC. Może być stosowany do pracy zarówno z człowiekiem, jak i robotem bez dodatkowych zabezpieczeń.

Regulamin Promocji „Rabat 10% na Produkty Marki Rexio”

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji „Rabat 10% na Produkty Marki Rexio” (dalej zwanej „Promocją”) organizowanej przez Metal Team Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 5, 35-016 Rzeszów, zarejestrowaną pod numerem NIP: 8132720741
 2. Promocja trwa od dnia 28.09.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. i dotyczy produktów marki Rexio, tj. Rexio Mini, Rexio Drawer, Rexio Pallet, Rexio Feed oraz Rexio Door.

§ 2 Uczestnictwo w Promocji

 1. Aby skorzystać z rabatu 10%, uczestnik Promocji musi dokonać zakupu jednego lub więcej produktów marki Rexio wymienionych w § 1 ust. 2 w okresie trwania Promocji.
 2. Rabat zostanie automatycznie naliczony w momencie dokonywania zakupu.

§ 3 Warunki Rabatu

 1. Rabat w wysokości 10% dotyczy ceny produktów marki Rexio wymienionych w § 1 ust. 2 i nie obejmuje kosztów dostawy.
 2. Rabat nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami dostępnymi w tym samym czasie.

§ 4 Reklamacje

 1. Produkty zakupione w ramach Promocji podlegają standardowym warunkom reklamacji obowiązującym w Metal Team Sp. z o.o. Sp. k.

§ 5 Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Administrator danych osobowych to Metal Team Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 5, 35-016 Rzeszów]. Dane kontaktowe administratora dostępne są na stronie internetowej www.metalteam.pl.

§ 6 Postanowienia Końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania Promocji w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny.
 2. Wszelkie spory wynikłe z udziałem w Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Metal Team Sp. z o.o. Sp. k.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.metalteam.pl. oraz www.rexioteam.eu i w siedzibie Metal Team Sp. z o.o. Sp. k.
 4. Regulamin Promocji wchodzi w życie w dniu 28.09.2023 r. i obowiązuje do momentu zakończenia Promocji.

NASZE MARKI:KONTAKT:

Metal Team Sp. z o.o. Sp. k.
Wanaty, Warszawska 2E, Kamienica Polska
+48 34 326 12 15
+48 34 326 10 42
info@rexioteam.eu

KONTAKT:

Metal Team Sp. z o.o. Sp. k.
Wanaty, Warszawska 2E, Kamienica Polska
+48 34 326 12 15
+48 34 326 10 42
info@rexioteam.eu

NASZE INNE MARKI: